Pixel
Select Page

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

MyOlsson Oy (Y-tunnus: 2588222-2)
Kauppiaskatu 11
20100 Turku

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Mallu Olsson
Puhelin +358 50 355 0984
Sähköposti: mallu(a)myolsson.com

REKISTERIN NIMI

MyOlsson Oy:n asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröitynyt MyOlsson Oy:n asiakkaaksi, ostanut MyOlssonista tavaraa ja/tai osallistuu MyOlsson Oy:n järjestämään tilaisuuteen.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on MyOlsson Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää MyOlsson Oy:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää MyOlsson Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. MyOlsson Oy saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan MyOlsson Oy:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

MyOlsson Oy:llä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä MyOlsson Oy:n asiakaspalveluun, sähköpostitse rekisterinhoitajalle.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tiedot käsitellyistä tilauksista
  • Tilausten Postin seurantatiedot

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan MyOlsson Oy:n käytössä, paitsi MyOlsson Oy:n käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa esimerkiksi lisäarvopalvelun tuottamiseen. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta MyOlsson Oy:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole MyOlsson Oy:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisteri sijaitsee MyOlsson Oy:n tilaamilla salasanasuojatulla palvelimella.